Chọn kế hoạch hoàn hảo cho bạn

3Gb Data

Dữ liệu tốc độ cao 3GB. Tất cả kích thước SIM có sẵn.

7Gb Data

Dữ liệu tốc độ cao 7GB. Tất cả kích thước SIM có sẵn.

Pocket WiFi

Luôn kết nối với dữ liệu không giới hạn

Làm thế nào nó hoạt động?

Chúng tôi giao hàng trong 48 giờ

Đặt hàng THẺ SIM của bạn ngay hôm nay và nhận được sau 48 giờ (hoặc ít hơn).

Nhanh và dễ

Thẻ SIM của chúng tôi hoạt động trong mọi điện thoại thông minh SIM MIỄN PHÍ hoặc điện thoại thông minh DOCOMO.

Dễ dàng thanh toán


Features

COMPARE PACKAGE FEATURES

Data (fast connection)

Data (200kbps)

Monthly

Cash Out

6 Month Plan

12 Month Plan

Carrier

No cancellaion fee

Your text

sim card lte

3Gb

Payable Every Month

3Gb

Unlimited

¥999

¥4,980

¥5,500 (¥916/month)

¥10,500 (¥875/month)

NTT Docomo

sim caRd prEMIUM

7gb

Payable Every month

7Gb

Unlimited

¥1,599

¥5,980

¥9,200 (¥1,533/month)

¥18,000 (¥1.500/month)

NTT Docomo

UNLIMITED CALL

20GB

PAYABLE EVERY MONTH

20GB

Unlimited

¥4,980

¥9,980

-

-

NTT Docomo

SOFTBANK 100GB

100GB

PAYABLE EVERY MONTH, Semiannual or Annual

100GB

Unlimited

¥3,980

¥9,980

-

-

Softbank